:: Alfa Apartament - Hajduszoboszlo, apartament Hajduszoboszlo, hajduszoboszlo noclegi::
Untitled Document

Aqua-Palace


Aqua-Park


Strand


Gyógyfürdő
 

Serdecznie witamy na stronie

Apartamentów Alfa w Hajduszoboszlo!

 

Dojazd do miasta-kąpieliska

Dotrzeć koleją jest tutaj bardzo łatwo, gdyż miasto położone jest przy magistrali Budapeszt-Debreczyn-Nyiregháza-Záhony. Zatrzymują się tu wszystkie pociągi pośpieszne, sześć ekspresów InterCity, a nawet dwa pociągi międzynarodowe. Latem jest bezpośrednie połączenie kolejowe z Balatonem. Szczegóły połączeń znajdują się na 100 stronie rozkładu jazdy węgierskich koleji.

Przebiegająca przez miasto droga krajowa numer 4, łącząca mniejsze i większe szlaki komunikacyjne między stolicą państwa a leżącym na ukraińskiej granicy Záhony, zapewnia dobre warunki dojazdowe dla przyjeżdżających samochodem czy innym pojazdem.
Autostrada nr 3 jest w odległości 10 km w kierunku na Debreczyn. 

Autobusy dalekobieżne łączą różne regiony kraju z miastem „Cudownego źródła”.

 

 

Położenie geograficzne Hajdúszoboszló, klimat

Miasto Hajdúszoboszló leży w południowej części regionu Hajdú. Region ten, to leżąca między 88 a 110 m. nad poziomem morza, pokryta naniesionym lessowym mułem nizina. Powierzchnia wertykalnie lekko posiekana, przeważająca część to nisko położona, ale bez zagrożeń powodziowych równina, północne krańce można zaliczyć do kategorii falistej wyżyny.
Trochę urozmaicenia wnoszą wysokie na 1-3 metry pobocza rzeki, 2-3 metrowej wysokości piaszczyste pagórki pokryte lessowym żwirem oraz kopce Hunów. W części południowej regionu znajduje się dużo, w części prawie niewidocznych, starych koryt rzecznych.

Na pokaźnej grubości pokładzie, z epoki późnego trzeciorzędu (pliocen), zawierającego 12,5% krajowych zasobów gazu ziemnego, osiągającego miejscami grubość 200 metrów, osadzony jest rzeczny muł z wczesnej epoki czwartorzędu (plejstocen). Począwszy od końca plejstocenu (holocen), na różne rzeczne osady nałożyły się drobnoziarniste błota i gliny, a w wyniku interglacjałów w większości uzyskały lessowy charakter, miejscami tworząc bagniste błota i gliniaste warstwy. Mówiąc o wykorzystaniu powierzchniowych surowców naturalnych, należy wspomnieć o pokładach gliny, występujących w okolicy Hajdúszoboszló.

Klimat regionu jest umiarkowanie gorący i suchy. Średnia roczna liczba słonecznych godzin waha się około 2000 (z tego latem 810 godzin a zimą 185). Średnia wielkość opadów sięga rocznie 530-550 mm. Najczęstsze kierunki wiatru: północno-wschodnie, północne i południowe. Średnia prędkość 2,5-3m/s (9-10,8 km/h). Region o zdecydowanie suchym klimacie, sprzyjający uprawie roślin odpornych na suszę. Charakterystyczna dla regionu jest uprawa kukurydzy, pszenicy oraz buraków cukrowych.

Leżące na północy południowej części regionu Hajdu Hajdúszoboszló zajmuje powierzchnię 238,7 km?, z czego 11,12 km? to teren wewnętrzny, a 227,57 km? to teren zewnętrzny.
Hajdúszoboszló leży 203 kilometry na wschód od Budapesztu oraz 19 kilometrów od stolicy województwa, Debreczyna, w kierunku południowo-zachodnim. W okolicy spotykają się trzy krainy geograficzne: od północy i północnego-zachodu Hortobágy (słynna puszta), od północy i północnego-wschodu Hajdúhát, od południa natomiast Berettyó oraz Wielki-Sárrét.
Lekkim urozmaiceniem płaskiego regionu są puste koryta przepływającej kiedyś Cisy, oraz 48 kopców usypanych przez Hunów. Powierzchnia miasta jest lekko opadająca w kierunku zachodnim.

Bardzo sprzyjające warunki klimatyczne Hajdúszoboszló, gorące promienie słoneczne to przyczyna, że region ten należy do najbardziej nasłonecznionych w kraju. W zimie liczba dni, kiedy średnia temperatura dzienna spada poniżej °C sięga zaledwie 30-35, a latem liczba dni, kiedy średnia dzienna temperatura przekracza 25°C osiąga 80-85. Dominującym kierunkiem wiatru jest kierunek wschodni.

Przez miasto przepływa potok Kösely, który łączy się ze strumykiem Pece i zahaczającą o peryferie miasta rzeczką Kadarcs, by ujść do rzeki Hortobágy (ten potok i strumyki to pozostałości po przepływającej tutaj kiedyś Pra-Cisie). Znajdujący się na zachodnich obrzeżach miasta, 12-14 kilometrowy odcinek płynącego z północy na południe Wschodniego kanału nawadniającego, obok funkcji rolniczej (nawadnianie), jest również centrum rekreacyjno-wypoczynkowym.

 

 


Apartamentów Alfa

Aktualności

Pierwszy dzień marca 2010 roku otwarty największy w Europie kąpielisku najnowszych jednostek,

AQUA-PALACE

kryty-odkryty doświadczenie!